เทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพของ swk36226

 ใบงานที่ 1  ทบทวนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง

การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศมีประโยชน์ และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่จะรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน ส่งต่อ หรือสื่อสารระหว่างกัน เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องโดยตรงกับเครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดการสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้าง ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ เกี่ยวข้องกับตัวข้อมูล เกี่ยวข้องกับบุคลากร เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการดำเนินงานเพื่อให้ข้อมูลเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้แล้วยังรวมไปถึง โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่าง ๆ ฯลฯ

2.อินเทอร์เน็ต คือ

การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน ตามโครงการของอาร์ป้าเน็ต (ARPAnet = Advanced Research Projects Agency Network) เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐ (U.S.Department of Defense - DoD) ถูกก่อตั้งเมื่อประมาณ ปีค.ศ.1960(พ.ศ.2503) และได้ถูกพัฒนาเรื่อยมา

3.อินเทอร์เน็ต ประยุกต์ใช้งานได้ ดังนี้ เป็นแหล่งข้อมูลที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการจะหาข้อมูลแต่มีเพียงไม่กี่เว็บไซต์4.World Wide Webใช้ทำอะไรใช้เพื่อแสดงข้อมูลต่างๆบน website ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง วิดีโอ หรือสื่ออื่นๆ5.การสืบค้นหาข้อมูล คือ  การหาข้อมูลโดยการใช้ Search engine บน internet เพื่อหาข้อมูลที่ต้องการ6.ในักเรียนสามารถสืบค้นหาข้อมูลได้จากที่ใด Search engine อาทิ www.google.com www.yahoo.com www.sanook.com etc7.จงอธิบายการใช้งาน Chat และ ICQ มาพอเข้าใจ

1.สมัคร E-mail address

2.download โปรแกรม chat

3. เพิ่มเพื่อนเพื่อพูดคุยกับเพื่อน

8. e-mail มีประโยชน์อย่างไร

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ทั่วโลก ประหยัดเวลาและทุนทรัพย์ และสามารถขอ e-mail address เป็นของนักเรียนได้จากที่ใด www.hotmail.com  www.yahoo.com www.sanook.com www.gmail.com  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์