ใบงานที่ 1 ทบทวนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพของ swk36252

 

 ใบงานที่1  ทบทวนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อสกุล นางสาว พัสตราภรณ์  บุญมาก………ห้อง……4.13………เลขที่ 10

จากการที่นักเรียนได้ศึกษาทบทวนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาแล้ว  จงอธิบาย-ตอบให้ได้ใจความ แล้ว save เป็น file ชื่อ test_เลขประจำตัวเช่น test_12394
1.เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูลการประมวลผล การแสดงผลลัพธ์การทำสำเนา และการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
2. อินเทอร์เน็ต คือ  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทั่วโลกผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถ รับส่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตัวอักษร ภาพ เสียงรวมทั้งสามารถสืบค้นข้อมูลข่ายสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต
3. อินเทอร์เน็ต ประยุกต์ใช้งานได้ ดังนี้
- อ่านหรือแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ด
- การสืบค้นข้อมูล / การค้นหาข้อมูล
Search engine
- อีเมล์ (e-Mail)
- การเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning)
- การอับโหลดข้อมูล
-  สนทนา (Chat)
- การติดตามข่าวสาร
- การชม หรือซื้อสินค้าออนไลน์
- การดาวโหลด เกม เพลง ไฟล์ข้อมูล ฯลฯ
- การติดตามข้อมูล ภาพยนตร์ รายการบันเทิงต่างๆ ออนไลน์
- การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์
- การประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Video Conference)
- โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP)
4. WorldWide Webใช้ทำอะไร    WorldWide Web ทำให้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อต่ออินเตอร์เน็ต  สามารถเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาที่เก็บไว้ภายในของแต่ละเครื่องได้ โดยผ่านทาง Browser ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้อ่านและตอบโต้ข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ในWorld Wide Web โดยเฉพาะ
5. การสืบค้นหาข้อมูล คือ การหารายละเอียดของเรื่องที่เราต้องการศึกษา จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
6. นักเรียนสามารถสืบค้นหาข้อมูลได้จากที่ใด  หนังสือ และ อินเตอร์เน็ต
7. จงอธิบายการใช้งาน Chat และ ICQ มาพอเข้าใจChatและ ICQ เป็นโปรแกรมสำหรับการติดต่อสื่อสารอีกชนิดหนึ่ง สามารถสื่อสารได้แบบ online สามารถคุยกันได้ทันทีหรือจะฝากข้อความไว้ คล้าย ๆ กับการส่งเมล์ก็ได้ ก่อนที่จะใช้งานได้จะต้องทำการลงทะเบียนโดยที่เมื่อเราจะติดต่อกับใคร ก็จะใช้ Username เป็นการระบุผู้ที่เราต้องการติดต่อด้วย
8. e-mailมีประโยชน์อย่างไรมีความสะดวกรวดเร็ว
ประหยัดค่าใช้จ่าย
ไม่จำกัดระยะทาง
ไม่จำกัดรูปแบบของข้อมูล
ถ้าเราจะส่งอีเมล์ไม่ว่าจะตอนไหนก็ส่งได้ทุกเวลา
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างหลากหลาย
    
และสามารถขอ e-mailaddress เป็นของนักเรียนได้จากที่ใด
สามรถสมัครe-mail address ได้จาก www.hotmail.com  www.gmail.com  www.thaimail.com เป็นต้น  

แหล่งอ้างอิง
“เทคโนโลยีสารสนเทศ”ค้นคืนวันที่ 30พฤษภาคม 2554 http://www.chakkham.ac.th/technology/techno1/c2-3.htmhttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
“อินเตอร์เน็ต”ค้นคืนวันที่ 30พฤษภาคม 2554 http://school.obec.go.th/kudhuachang/les01.htmhttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
“การประยุกต์ใช้งานของอินเตอร์เน็ต” ค้นคืนวันที่ 30พฤษภาคม 2554 http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=numpuang&date=03-04-2009&group=11&gblog=6http://it-edu.exteen.com/20091111/intro-it-3
 WorldWide Web   ค้นคืนวันที่ 30 พฤษภาคม 2554http://www.oknation.net/blog/Patompong/2008/11/16/entry-2 
Chat และ ICQ ค้นคืนวันที่ 30 พฤษภาคม 2554http://www.com-th.net/software/?icq
“e-mail " ค้นคืนวันที่ 30 พฤษภาคม 2554http://mickeymous.blogspot.com/http://estudent.spu.ac.th/content/779/13714.phphttp://www.learners.in.th/blog/za-za-sdu/404898 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์