ใบงานที่ 1 ทบทวนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพของ swk36259

 

ใบงานที่ 1 ทบทวนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีสองด้านหลัก ๆ ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่ผนวกเข้าด้วยกันเพื่อใช้ในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้าง และเผยแพร่สารสนเทศในรูปต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหวข้อความหรือตัวอักษร และตัวเลขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความแม่นยำ และความรวดเร็วให้ทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์ 

2. อินเตอร์เน็ต คือ  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆเครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าโพรโทคอล (Protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลายๆทาง อาทิเช่น อีเมล์ เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่างๆรวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้

3. อินเตอร์เน็ตประยุกต์ใช้งานได้ดังนี้  

1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(Electronic Mail: E-mail) เป็นการส่งข้อความติดต่อกันระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็ได้        2) การโอนย้ายแฟ้มข้อมูลระหว่างกัน (FileTransfer Protocol: FTP) เป็นระบบที่ทำให้ผู้ใช้สามารถรับส่งแฟ้มข้อมูลระหว่างกันหรือมีสถานีให้บริการเก็บแฟ้มข้อมูลที่อยู่ในที่ต่างๆและให้บริการ 

4.World Wide Web ใช้ทำอะไรบ้าง

1) มีประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงได้        2) ใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน เมื่ออยู่ต่างที่ 

5. การสืบค้นหาข้อมูล คือ การนำความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาหาความรู้ ได้แก่ การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตโดยการใช้งานอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการศึกษานี้จะสามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ระดับดังนี้

- การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- การนำข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้งาน
- การสร้างแหล่งข้อมูลด้วยตนเอง

6. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากที่ใด  อินเตอร์เน็ต  หนังสือผู้เชี่ยวชาญ หนังสือพิมพ์ สื่อการเรียนรู้ต่างๆ

 7. จงอธิบายการใช้งานChat และ ICQ มาพอเข้าใจ                                                                                                                                                Chat คือการคุยโดยใช้วิธีพิมพ์ข้อความลงไปเท่านั้นไม่ได้ใช้เสียง แต่ว่าปัจจุบันก็มีบางโปรแกรมที่สามารถคุยเห็นหน้ากันได้ยินเสียงกัน ถ้าหากผู้ใช้ต่ออุปกรณ์เสริม กล้องเวบแคม หรือไมโครโฟน       

ICQ (I SEEK YOU) คือ ชื่อของโปรแกรมสื่อสารตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ทำงานแบบ Instant Message มีลูกเล่นในการใช้งานมากมาย ให้ความ เพลิดเพลิน อย่างมากเพราะในขณะที่เราเชื่อมต่อกับINTERNET โปรแกรม ICQ จะบอกเราว่ามีใครออนไลน์ พร้อมๆเราบ้าง

 8. e-mail มีประโยชน์อย่างไร  

- ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
- ง่ายต่อการบริหารจัดการขององค์การ
- สะดวกในการนำข้อมูลมาใช้
- ประชาสัมพันธ์องค์การให้หน่วยงานอื่นได้ทราบ
- ประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์การ

สามารถขอ e-mail address เป็นของนักเรียนได้จากที่ใด

-Gmail

-Zoho Mail

-AIM Mail

-GMX Mail

-Yahoo Mail

-Fast Mail 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์