ใบงานที่ 1 ทบทวนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพของ swk36248

1.      

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลการแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา และการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

2.      

อินเทอร์เน็ต คือ  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดครอบคลุมพื้นที่กว้างที่สุด และมีอัตราการขยายตัวเร็วที่สุด

3.      

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(Electronic Mail : E-mail) เป็นการส่งข้อความติดต่อกันระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็ได้, การโอนย้ายแฟ้มข้อมูลระหว่างกัน (File TransferProtocol : FTP) เป็นระบบที่ทำให้ผู้ใช้สามารถรับส่งแฟ้มข้อมูลระหว่างกัน

4.      

WorldWide Webใช้บริการสืบค้นสารสนเทศที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตในระบบข้อความหลายมิติ(hypertext) โดยคลิกที่จุดเชื่อมโยง เพื่อเสนอหน้าเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สารสนเทศที่นำเสนอจะมีรูปแบบทั้งในลักษณะของตัวอักษรภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง

5.      

การสืบค้นหาข้อมูล คือ  การค้นหาข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตหากเราทราบแหล่งข้อมูล ก็สามารถพิมพ์ หรือระบุ URL ในช่อง Address ได้เลย ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้อาจได้จากการค้นหาแบบมานานุกรม แบบดัชนี หรือแบบ Metasearch Engines

6.      

เรานักเรียนสามารถสืบค้นหาข้อมูลได้จาก หนังสือ ตำราและเอกสารทางวิชาการ วารสาร  ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journal) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต

7.      

ICQ ทำงานแบบ InstantMessage มีลูกเล่นในการใช้งานมากมายให้ความ เพลิดเพลิน อย่างมากเพราะในขณะที่เราเชื่อมต่อกับ INTERNET โปรแกรม ICQ จะบอกเราว่ามีใครออนไลน์ ซึ่งจะแตกต่างกันโปรแกรมสื่อสารแบบอื่นๆ ที่เราต้องเข้าไปดูว่ามีใครมาเล่นใน ตอนนี้บ้าง โปรแกรมนี้มีการทำงานอย่างอิสระ ไม่จำเป็นต้องพึ่ง Browser ในการใช้งานChat คือการเขียนบทสนทนาระหว่างคนสองคนหรือมากกว่านั้นโดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้จำนวนมากสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว คุณสามารถสนทนากันได้โดยออนไลน์ในเวลาเดียวกัน และสนทนาในระบบเดียวกัน

8.      

e-mailมีประโยชน์ คือ  ใช้ในการติดต่อสื่อสาร สามารถเอาไว้แชทกันได้ ถ้าเป็น hotmail จะใช้ MSN แต่ถ้าgmail ก็แชทได้เลยไม่ต้องโหลดไรเพิ่ม เอาไปสมัครเป็นสมาชิก socialnetwork ได้ และสามารถขอ e-mailaddress ได้จากที่ www.yahoo.com, www.thaimail.com,www.hotmail.com, www.gmail.com เป็นต้น

อ้างอิง 

http://th.wikipedia.org

http://www.chakkham.ac.th/technology/techno1/c2-3.htm

http://srayaisom.dyndns.org/network/cybered/menu2.htm

http://yeedin.blogspot.com/2007/09/blog-post_4850.html

http://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=1113

http://www.gotoknow.org/blog/eduresearch/119672

http://www.moe.go.th/stm/read/icq.shtml

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์