การทำงานของหุ่นยนต์,บทบาทของหุ่นยนต์,หุ่นยนต์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต

รูปภาพของ swk37948

การทำงานของหุ่นยนต์

การทำงานของหุุ่นยนต์ออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน
1. ส่วนพลังงาน
2. ส่วนระบบบจักรกล
3. ส่วนของระบบควบคุม

 

ระบบพลังงาน การให้พลังงานกับหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรกลสามารถนำพลังงานหลายๆรูปแบบมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถแปลงออกมาเป็นพลังงานอื่นๆได้ง่ายที่สุด เพราะมีขายอยู่ทั่วไป เช่น เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานกลคือ มอเตอร์

ระบบจักรกล เป็นการออกแบบที่ยากเพราะจะต้องทำให้การเคลื่อนที่สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวนั้นๆไป ทั้งการเดิน การวิ่ง การนั่ง และอุปสรรคอันใหญ่หลวงที่คอยกีดขวางอยู่นั้นคือแรงดึงดูดของโลก

ระบบควบคุม เป็นการสั่งงานให้กลไกต่างๆเคลื่อนไหวหรือหยุดนิ่งได้ตามความต้องการของผู้สร้าง ซึ่งแบ่งเป็น ส่วนประมวลผล ส่วนหน่วยความจำ และส่วนของความคิดความคิดจะออกมาดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับการออกแบบของโปรแกรมเมอร์ว่าจะนำประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นเก็บบันทึกไว้หรือไม่

แหล่งอ่างอิง : http://blmcc.blogth.com/49270/%C3%D0%BA%BA%A1%D2%C3%B7%D3%A7%D2%B9%A2%CD%A7%CB%D8%E8%B9%C2%B9%B5%EC.html

 


 

บทบาทของหุ่นยนต์

 

บทบาทของหุ่นยนต์ใน อดีต ปัจจุบัน และอนาคต มีดังนี้

ความสามารถในด้านการแพทย์ในงานด้านการแพทย์ เริ่มนำเอาหุ่นยนต์แขนกลเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยทำการผ่าตัดคนไข้ เนื่องจากหุ่นยนต์นั้นสามารถทำงานในด้านที่มีความละเอียดสูงที่เกินกว่ามนุษย์จะทำได้ เช่น การนำเอาหุ่นยนต์มาใช้งานด้านการผ่าตัดสมอง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องการความละเอียดในการผ่าตัด หุ่นยนต์แขนกลจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของการผ่าตัดในด้านการแพทย์

ความสามารถในงานวิจัย หุ่นยนต์สามารถทำการสำรวจงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับมนุษย์ เช่น การสำรวจท้องทะเลหรือมหาสมุทรที่มีความลึกเป็นอย่างมาก หรือการสำรวจบริเวณปากปล่องภูเขาไฟเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานเสี่ยงอันตรายที่เกินขอบเขตความสามารถของมนุษย์ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานสำรวจเช่นนี้ได้ ทำให้ปัจจุบันมีการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้ในงานวิจัยและสำรวจ เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมและสามารถทำการควบคุมหุ่นยนต์ได้ในระยะไกลด้วยระบบคอนโทรล โดยมีเซนเซอร์ติดตั้งที่ตัวหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการวัดระยะทางและเก็บข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์

ความสามารถในงานอุตสาหกรรม หุ่นยนต์เริ่มมีบทบาททางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในขณะที่งานด้านอุตสาหกรรมมีความต้องการด้านแรงงานเป็นอย่างมาก การจ้างแรงงานจำนวนมากเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม ทำให้ต้นทุนการผลิตของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มจำนวนสูงขึ้น และงานอุตสาหกรรมบางงานไม่สามารถที่จะใช้แรงงานเข้าไปทำได้ ซึ่งบางงานนั้นอันตรายและมีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก หรือเป็นงานที่ต้องการความรวดเร็วและแม่นยำในการผลิตรวมทั้งเป็นการประหยัดระยะเวลา ทำให้หุ่นยนต์กลายเป็นทางออกของงานด้านอุตสาหกรรมนอกจากนี้หุ่นยนต์ยังมีบทบาทอีกมากมายที่มีสงวนช่วยในการทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของเราสะดวกสบายขึ้นมาก

ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C


หุ่นยนต์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต

 

หุ่นยนต์ที่ดิฉันอยากให้เกิดขึ้นจริงในอนาคตคือ หุ่นยนต์อวกาศ แรงบันดาลใจมาจากตอนเด็กๆที่ดิฉันใฝ่ฝันอยากเป็นนักบินอวกาศ เพราะจะได้ศึกษาหาความแปลกใหม่ในอวกาศเพื่อว่าวันหนึ่งในอนาคต โลกแตกจะได้พามวลมนุษยชนย้ายไปยังที่อยู่อื่นที่จะมาทดแทนโลกใบนี้ได้(แต่ในขณะนี้ทางองค์กรนาซา ยังไม่พบว่าที่ใดที่คล้ายโลก)

     

 

หุ่นยนต์ตัวนี้จะสามารถขึ้นไปยังอวกาศได้ ไปสำรวจในจุดต่างๆในจักรวาลนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้เหล่านักวิทยาศาสตร์ในการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้น หุ่นยนต์นี้ยังช่วยปลูกต้นไม้รอบๆโลก ซึ่งต้นไม้นี้เป็นต้นไม้อีเลกรอนที่สามารถดูดซึมและดูดซับรังสีอันตรายต่างๆจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกเพื่อไม่ให้รังสีอันตรายนั้นทะลุเข้าสู่โลกได้ ต้นไม้อีเลกตรอนนี้ยังทำให้โลกของเรามีอุณหภูมิเย็นลง และช่วยซ่อมแซมชั้นบรรยากาศของโลกไม่ให้เกิดรูโหว่อีกต่อไป

 

หุ่นยนต์ตัวนี้ ยังมีเพื่อนร่วมงานอีก 2 ตัวคือ พวกหุ่นยนต์บัณฑิต(ตัวสีขาว) และพวกชาวป่าซาไก(ตัวสีดำ)  พวกบัณฑิตจะคอยช่วยดูแลความสงบภายในเมืองและบริหารประเทศชาติ ช่วยสอนหนังสือเพื่อแบ่งเบาภาระของครูผู้สอนได้ เป็นครูพี่เลี้ยงที่จะช่วยอธิบายการบ้านให้เด็กๆที่ไม่เข้าใจ และช่วยติวหนังสือให้เด็กๆ ส่วนชาวป่าซาไก(ที่มีสีผิวเหมือนดิฉันเอง) เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในป่า คอยปลูกต้นไม้ รดน้ำ พรวนดิน ทำสวนและช่วยชาวนาชาวส่วนทำไร่ทำนาหาเงินเลี้ยงครอบครัว อีกทั้งยังคอยพยาบาลสัตว์ป่าที่ป่วยไข้หรือโดนมนุษย์ทำร้าย ชาวป่าซาไกพวกนี้ มีนิสัยรักผืนน้ำและป่าไม้ ไม่ยอมให้ใครมาทำลายได้ง่ายๆ

 

หุ่นยนต์พวกนี้ไม่มีชื่อให้เรียก เพราะจะขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวว่าต้องการให้ชื่อว่าอะไรหุ่นยนต์พวกนี้สามารถทำงานอะไรได้หลายอย่างตามที่เราต้องการ โดยนำมือข้างขวาวางไว้ที่หัวใจของเรา(ตรงอก) และนำมือซ้ายไปวางทาบไว้ที่อกข้างซ้ายของกหุ่นยนต์เพื่อแสดงการเป็นเจ้าของและเป็นการใช้งานครั้งแรก พอครั้งต่อๆไป เพียงเราแค่นึกชื่อของตัวหุ่นยนต์นั้นและนึกว่าอยากให้ทำอะไรมันก็จะทำให้เราได้ทันที โดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายและไม่ผิดศีลธรรม

 

 

 

 

รูปภาพของ swk37977

ยาวมากๆ อ่านแทบไม่ไหวเลยครับ

รูปภาพของ swk37948

ตรงไหนยาวหรอ ??
      ถ้าเป็นในส่วนเนื้อหา2หัวข้อแรกนั่น ต้องขออภัยด้วย แต่ได้มีการจัดทำเป็นสีๆเพื่อเน้นในส่วนที่สำคัญไว้ให้ และสีดำก็เป็นรายละเอียดเพื่ออธิบายความเพิ่มเติมเพื่อบางคนมาอ่านแล้วไม่เข้าใจ
      ถ้าเป็นในหัวข้อที่3นั่น หมายถึงความคิดเห็นของแต่ละคนไง เผอิญว่าเค้าวาดฝันไว้เยอะมันก็เลยยาวไปนิดหน่อย

ยาวมากมาย

รูปภาพของ swk38075

แบ่งเป็นสีๆ อ่านง่ายมาก ความคิดสุดยอดเลยคร้า

รูปภาพของ swk37948

ขอบคุณค่ะ ^^

ความคิดสร้างสรรค์มากเลย จาก ด.ช.กฤตยชญ์ กาญจนบัตร ม.2.9 เลขที่ 43

รูปภาพของ swk37948

ขอบคุณนะคะ ด.ช.กฤตยชญ์ กาญจนบัตร ม.2.9 เลขที่ 43 ^^
ปล. ทำไมเขียนซะเต็มยศเลย

 

รูปภาพของ swk37985

หุ่นยนต์นี้ ปฏิบัติตามศีล 5 

ปล.หุ่นน่ารักดี

ใช่ๆคับ ยาวมากมาย

รูปภาพของ swk37948

ยาวแต่ใจความก็ค่อนข้างครบถ้วนนะคะ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์