ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี การออกแบบเว็บไซต์ภ้วยภาษา HTML ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2554

รูปภาพของ pnckruuciap

โครงสร้างภาษา  HTML

<Html>

<Head>  <title>ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจของ....</title></Head> 

<body>เนื้อหา</body>

</Html>

http://www.thaigoodview.com/node/113017?q=node/113017/edit

 นาย.พรเทพ  ใจเย็น   

http://www.thaigoodview.com/node/113015  ด.ช.ถิรายุ  ประชุมชน  ม.3/2Innocent

http://www.thaigoodview.com/node/113018

ด.ช.สุเทพ ชาติประสพ 

http://www.thaigoodview.com/node/113014

กฤติกร  โพธิ์งาม 

http://www.thaigoodview.com/node/113006

ด.ช.ชัชวาล ชื่นสุวรรณา 

http://www.thaigoodview.com/node/113013 ถิรายุ  ประชุมชน ม.3/2Laughing

http://www.thaigoodview.com/node/110723

 ธราธร สกุลอ๊อด ม.3/2 

http://www.thaigoodview.com/node/113011

 

ด.ช.อัมรินทร์  อย่าลืมญาติ ม3/2 

http://www.thaigoodview.com/node/113012

ด.ช.ชัชชานนท์ โนรี ม.3/3 เลขที่ 12

http://www.thaigoodview.com/node/113010

ด.ช.อนุสรณ์ สิริบุญเลิศ ม.3/5 เลขที่6 

ตรวจงานให้ด้วยครับ 

http://www.thaigoodview.com/node/113007 ด.ช.ถิรายุ  ประชุมชน  ม.3/2  

http://www.thaigoodview.com/node/113005 

ธราธร สกุลอ๊อด ม.3/2 

http://www.thaigoodview.com/node/113000 

ด.ช.ธวัฒ หวายแก้ว ข้อสอบ 

http://www.thaigoodview.com/node/108884

ด.ช.กิตติพล    ทาโพนทัน   ม3/1   เลขที่18Cool

 

http://www.thaigoodview.com/node/110731

table
ตรวจงานให้ผมด้วยคับ

http://www.thaigoodview.com/node/110725

 

อัมรินทร์  อย่าลืมญาติ ม.3/2

http://www.thaigoodview.com/node/110729
การแทรกรูปภาพ
นาย รังสรรค์ บุญณะรังศรี ม.3/3 เลขที่ 8

 การแทรกรูปภาพลงตาราง

http://www.thaigoodview.com/node/110729

http://www.thaigoodview.com/node/110728?q=node/110728

 ตวรจงานให้หนูด้วยครับ

ด.ช.ชัชชานนท์ โนรี ม.3/3 เลขที่17 

http://www.thaigoodview.com/node/110725

 นายอัมรินทร์  อย่าลืมญาติ ม.3/2 เลขที่ 28 

http://www.thaigoodview.com/node/110725 

นายอัมรินท์  อย่าลืมญาติ ม.3/2 เลขที่ 28  

http://www.thaigoodview.com/node/108884

ด.ช.กิตติพล   ทาโพนทัน  ม.3/1   เลขที่ 18

ตรวจงานให้ผมด้วยครับ 

http://www.thaigoodview.com/node/110726 

ชลนธาร วัฒนากูล 3/4 เลขที่ 16 ตรวจให้ทีครัฟ

http://www.thaigoodview.com/node/110724

สุเทพ ชาติประสพ ชั้นม3/2 เลขที่18 

http://www.thaigoodview.com/node/110723

นายธราธร สกุลอ๊อด ม.3/2 เลขที่ 27

http://www.thaigoodview.com/node/110721

ด.ช.อนุสรณ์ สิริบุญเลิศ ม.3/5 เลขที่6 

ตรวจงานให้ด้วยครับ 

ด.ช.ถิรายุ ประชุมชน ม.3/2 เลขที่ 26

การแทรกรูปภาพบนตาราง

http://www.thaigoodview.com/node/110717

ด.ช.ธวัฒ หวายแก้ว ม3/3 เลขที่16

http://www.thaigoodview.com/node/110715

table-pic.html

 ตรวจงานให้ผมด้วยคับ

http://www.thaigoodview.com/node/109649

ด.ช.อนุสรณ์ สิริบุิญเลิศ ม.3/5 เลขที่6

ตรวจงานด้วยครับ 

http://www.thaigoodview.com/node/109648

นาย ณัฐวุฒิ จินดามล 3/1 เลขที่9    ตรวจงานให้ผมด้วยครับWink

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์