ศิลปะ, ช่วงชั้น 1 (ป.1-3)

warning: Creating default object from empty value in /home/tgv/htdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Poonsak KM วิชาศิลปะ

รูปภาพของ ssspoonsak

KM ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล วิชาศิลปะ

วิชาศิลปะ

รูปภาพของ ssspoonsak

หนังสือออนไลน์วิชาศิลปะ

โปงลาง

 ส่วนประกอบของโปงลาง

1.ลูกโปงลาง

โปงลาง

   

   โปงลาง

เรียนปั้นแสนสนุกกับครูขวัญ

 

  

โปงลาง

          โปงลาง

 

ศิลปะ องค์ประกอบศิลป์

รูปภาพของ jingle

 

 

 

 

   

ภาพจาก http://www.artgazine.com/shoutouts/images/Kandinsky/CompositionVIII.jpg